REFERENCES

wv
Volkswagen Slovakia a.s.
Stanica pre čistenie falcovacieho nástroja AFCD01

falzPri spájaní plechov falcovaním prichádza k vytláčaniu lepidla zo spoja. Od tohto lepidla sa následne znečistí samotný falcovací nástroj. Od neho prichádza k znečisteniu samotných spájaných plechov, čo je neželaný jav. Čistiaca stanica AFCD01 má za úlohu nahradiť ručné čistenie falcovacieho nástroja, kvôli ktorému prichádzalo k prerušovaniu výroby. Funguje tak, že po skončení operácie falcovania na robotickej linke navedie robot falcovací nástroj na falcovaciu stanicu, nechá zbehnúť samotný proces čistenia a následne môže pokračovať v pôvodnej činnosti. Lepidlo sa hromadí na záchytnú vložku, ktorú stačí vymeniť niekoľkokrát za zmenu. Čistenie je založené na roztočení nástroja na vysoké otáčky a uvoľnením lepidla odstredivou silou. Riešenie je chránené úžitkovým vzorom.


vonsch
VONSCH s.r.o.
Snímanie nárazov banských lokomotív – CRASH LOGGER

cl_v1Crash Logger je zariadenie na nepretržité monitorovanie vibrácií iného zariadenia alebo systému zariadení a v prípade prekročenia určitej hraničnej hodnoty uloženie zodpovedajúcej udalosti do jeho vnútornej pamäte. Tieto udalosti je možno následne vyčítať prostredníctvom tabletu alebo smartfónu s nainštalovanou aplikáciou Crash Logger. Crash logger monitoruje dané zariadenie ohľadne nárazov. V prípade, že príde k nárazu, uloží sa tento náraz do pamäte. Nárazy sú zaznamenávané aj počas odpojenia vonkajšieho zdroja energie po dobu závislú od kapacity vnútornej batérie.


une
University of New England
Snímanie pohybu pasúcich sa zvierat – MOTION LOGGER

cl_v1Motion Logger …